En rejäl återhämtning är nyckeln till en bra morgondag. Du behöver god sömn för att få energi i ditt dagliga liv, och då behöver du sova bekvämt och vakna utvilad. Kroppen behöver nattsömnen för att kunna förbereda kroppen och sinnena på en glad och hälsosam morgon.

Sömn är en avgörande faktor för att vi skall kunna leva maximalt och njuta av livet. Sömn är en förutsättning för liv, ett livsviktigt tillstånd som varken människor eller djur kan leva utan. På kort sikt ger dålig sömn eller sömnproblem koncentrationssvårigheter, humörsvängningar och vi blir trafikfarliga. På längre sikt ger det sämre motståndskraft mot sjukdomar, påskyndar åldringsprocessen, tar bort vår energi och ger sociala konsekvenser. Det är därför vi på Jensen ägnat mer än 70 år åt att ge människor både bättre och skönare nätter.