Vi rekommenderar följande fasthetsgrad/vikt:

Medium < 80 kg
Fast = 80 – 100 kg
X-fast > 100 kg

Om du väljer Jensen Exact Comfort Adjustment kan du finjustera fasthetsgraden genom att bara trycka på en knapp.